Lütfen bir dil seçiniz
deutsch türkçe
Şuanda burdasınız | Anasayfa - Psikoterapi - Hastalıklar
Dikkat Eksikliği – Hiperaktivite:

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileri ile karakterize, çocukluk çağının en sık görülen psikiyatrik hastalıklarından birisidir. Dünyada yapılan çalışmalar gözden geçirildiğinde, okul çağı çocuklarında %0,2-%0,4 gibi çok düşük değerlerden %23,4-%27 gibi daha yüksek değerler arasında oldukça farklı prevalans oranları görülmektedir.

Anksiyete Bozuklukları:

Anksiyete ve korku son derece insani yaşantılardır. Yani bütün insanlar zaman zaman korku ve anksiyete yaşarlar hatta yaşamalıdırlar. Hayatında hiçbir korku ve anksiyete deneyimi yaşamayan bir insanı tasavvur etmekte zorlanıyorum. Bununla birlikte korku ve anksiyete, hayatımıza fayda yerine zarar getirdiğinde bir rahatsızlık ya da hastalık olarak değerlendirilebilir. Mesela, normal düzeyde bir kaygı sınav performansı için gereklidir; ancak kaygı optimal düzeyi aşınca kişi gerçek potansiyelinin altında başarı sergiler. Başkalarının düşüncelerini belirli bir düzeyde önemsemek bize toplumda saygın bir yer edindirebilirken, başkalarının düşüncelerini abartılı şekilde önemsemek evden çıkmamıza ve bir işte çalışmamıza engel olabilir.

Depresyon:

Depresyonun fiziksel olduğu kadar psikolojik sonuçları da var. İntihar eden insanların yaklaşık üçte ikisi, klinik olarak depresyon yaşamış kişiler. Depresyonun fiziksel sağlık üzerindeki etkisi, diyabet, artrit ve hipertansiyon ile yarışıyor. Ayrıca depresyonun yüksek toplumsal maliyetleri de var. Aile gelirinde azalmaya ve toplum üzerinde mali yükün artmasına yol açarak yetersizliklerin ortaya çıkmasının da önde gelen bir nedeni konumunda.

Panik Atak:

Aşağıdaki semptomlardan dördünün (ya da daha fazlasının) birden başladığı ve 10 dakika içinde en yüksek düzeyine ulaştığı, ayrı bir yoğun korku ya da rahatsızlık duyma döneminin olması:

(1) çarpıntı, kalp atımlarının duyumsama ya da kalp hızında artma olması
(2) Terleme
(3) Titreme ya da sarsılma
(4) nefes darlığı ya da boğuluyor gibi olma duyumları
(5) Soluğun kesilmesi
(6) Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkıntı hissi
(7) Bulantı ya da karın ağrısı
(8) Baş dönmesi, sersemlik hissi, düşecekmiş ya da bayılacakmış gibi olma
(9) Derealizasyon (gerçekdışılık duyuları) ya da depersonalizasyon (benliğinden ayrılmış olma)
(10) kontrolunu kaybedeceği ya da çıldıracağı korkusu
(11) ölüm korkusu
(12) Paresteziler (uyuşma ya da karıncalanma duyumları)
(13) Üşüme, ürperme ya da ateş basmaları

Sınav Kaygısı:

Sınav kaygısı; öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı olarak tanımlanır.

Dürtü bozuklukları:

Trikotillomani, Kumar,piromani,KleptomaniTrikotillomani

Obsessif-Kompulsif Bozukluk:

Takıntı hastalığı olarak da adlandırılan obsesif kompulsif bozukluğun en çok rastlanan 10 belirtisi:

1. Ellerinizi yıkamaktan kendinizi alıkoyamıyor musunuz?
2. Temizlik yapmak için mi yaşıyorsunuz?
3. Bir şeyleri kontrol etmekten sürekli işe geç mi kalıyorsunuz?
4. Zihninizde sürekli “doğru” sayıya ulaşmaya çalışan bir matematikçi mi var?
5. Her şeyin yerli yerinde olması için muazzam bir çaba mı harcıyorsunuz?
6. Size ya da sevdiklerinize kötü bir şey olacağından sürekli korkuyor musunuz?
7. Cinsellikle ilgili zihninizden uzaklaştıramadığınız düşüncelerle mi boğuşuyorsunuz?
8. Çevrenizdeki kişilerin söz ve davranışlarını en ince ayrıntısına kadar inceliyor musunuz?
9. Atacağınız her adımda çevrenizdekilerin onayını mı arıyorsunuz?
10. Dış görünüşünüzden nefret mi ediyorsunuz?

Fobiler:

Bir düşüncenin, objenin ya da durumun varlığından kaynaklanan uzun süreli ve mantıksız korkulardır. Korkulan duruma ya da objeye maruz kalmak, ani tepkilere, güçlü bir strese ya da objeden kaçılmasına neden olabilir. Fobinin yarattığı baskı ve fobiden kaçınmak için sarfedilen çaba, fobi sahibi kişinin yeteneklerini ve davranışlarını kısıtlayabilir. Belirli fobilere sahip yetişkin kişiler, fobinin neden olduğu korkunun mantıksız ya da aşırı olduğunun farkında olsalar da, üstesinden gelemeyebilir.


Sosyal Fobi:

İnsan mutlu olabilmek, doyum verici bir hayat yaşayabilmek için, kendisiyle, diğer insanlarla ve dünyayla iyi ilişkiler geliştirmelidir. Diğer insanlarla uygun şekilde iletişime girmek, kendini ifade etmek, karşıdakini dinlemek vb. insanın en temel ihtiyaçlarındandır. Ancak bazı insanlar diğer insanların arasında kendilerini rahat hissedemez, iyi ifade edemez; insanların olduğu ortamlardan uzaklaşmak isterler. Sosyal fobi, söz konusu iyi insani ilişkilerin kurulmasına engel olan psikolojik bir rahatsızlıktır.

Okul Korkusu:

Okul korkusunun nedenleri: anne babadan ayrı kalma, annenin yokluğunda annesine veya kendisine zarar gelebileceği, terk edilebileceği gibi ayrılık endişeleridir. Farklı bir ortama girme, yabancılarla tanışma, okul kurallarını öğrenme, kendisi için çok büyük olan okul binalarında kendi sınıflarını bulma gibi yeni deneyimlerle baş etmede zorlanma bu nedenler arasındadır. Bazen anne babaların gerçekçi olmayan beklentileriyle mücadele etme çocukta strese yol açmakta ve okul korkusuna neden olabilmektedir.

Madde Kullanımı:

Aşağıdakilerden sadece 3'ünün 12 aylık bir süre içerisinde görüldüğü kişi bağımlıdır.
1) Kullanılan madde miktarının sorunlara rağmen giderek artırılması.
2) Bırakma çabalarının boşa çıkması.
3) Maddeyi sağlamak, kullanmak veya bırakmak için çok fazla zaman harcanması.
4) Sosyal, mesleki ve kişisel etkinliklerin azaltılması veya bırakılmasıSon yenileme: 02.06.2019 - 17:31 Uhr

Dr. med. Ali Erdogan