Lütfen bir dil seçiniz
deutsch türkçe
Şuanda burdasınız | Anasayfa - Nöroloji - Tanı
Tanı: mental durum, kraniyal sinirler, motor sistem, refleksler, duyu fonksiyonları, meningeal irritasyon, komadaki hastanın muayenesi.

Nöroloji`de tanı anamnez`den sonra aşağıdaki cihazların yardımı ile daha iyi konulur:

ELEKTROENSEFALOGRAFİ (EEG):
Başlıca epilepsiler (sara hastalığı) olmak üzere komalar, bilinç bozuklukları, uyku bozuklukları, bunama, demans ve zeka geriliği gibi beynin normal elektriksel faaliyetinin bozulması veya düzensizleşmesi ile seyreden hastalıkların teşhis-takip ve sınıflandırılmasında başvurulacak değerli bir inceleme aracıdır.

ELEKTRONÖROGRAFİ

His, duygu (ağrı, sıcak, soğuk ve dokunma duyularını sağlayan) sinirleri ile motor (beyin ile omurilikten gelen emirler ile kasları hareket ettiren) sinirler, hastayı rahatsız etmeyecek şiddette doğrusal elektrik akımı kullanılarak yapılan bir incelemedir.

ELEKTROMİYOGRAFİ (EMG)


Hastayı fazla rahatsız etmeyecek şiddette doğrusal elektrik akımı kullanılarak, sinirlerin elektrik iletme fonksiyonları ölçülür. Bunun için, parmaklara ve sinirlerin üzerindeki cilt bölgelerine düşük şiddette elektrik akımı uygulanır ve sinirin veya cildin başka bir yerinden bu akım bilgisayarlı aletlerle toplanarak ölçüm yapılır. Böylece sinirin sağlıklı fonksiyon yapıp yapmadığı anlaşılır.
Kasların içine de ince çaplı tek kullanımlık steril iğne şekilli elektrotlar konulmak suretiyle, incelenen kasın sinirinin hastalıklı olup olmadığı veya kasın sağlıklı olup olmadığı, kaslarda oluşan elektrik aktivitenin EMG cihazı ekranından izlenmesi ve analiz edilmesi yoluyla anlaşılır. İğne EMG sıklıkla uygulanmakla birlikte bazı durumlarda sadece sinir ileti incelemeleri yeterli olabilir.Son yenileme: 02.06.2019 - 16:53 Uhr

Dr. med. Ali Erdogan